top of page

Enikő Madarassy
President

Jag är för närvarande involverad i astrofysisk forskning, redovisning och skrivstudier inom olika områden.

Jag är ordförande för Scandinavian Hungarian Cultural and Scientific Society (SMKTT), styrelseledamot i Svenska riksförbundet för ungrare (SMOSZ) och vice ordförande i Stockholms ungerska hussamfund (SMHK).

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Min berättelse

Jag föddes i Teke, Bistrița-Năsăuds län (Transsylvanien). Jag tillbringade min barndom och skoltid i Székelyhíd, Érmihályfalva och Oradea. Jag tog examen från dagens Ady Endre High School i Oradea. Senare studerade jag fysik vid Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, BBTE, och efter det arbetade jag som lärare i matematik och fysik på gymnasie- och gymnasienivå i Érmihályfalva, Oradea, Budapest och Stockholm. I Sverige arbetade jag som lärarassistent på Stockholms universitet (Vetenskapslaboratorium) med gymnasie-, gymnasie- och universitetsstudenter.

Jag tog sedan min doktorsexamen i Bose-Einstein Condensate från University of Newcastle i England.

Jag arbetar för närvarande med astrofysisk forskning, redovisning och skrivstudier relaterade till olika områden, såsom:

 • Enikõ Madarassy: Rapport om ett besök hos Eder Teller, Új Horizont, 2005.

 • Enikõ Madarassy: Fulfilling a Dream - Meeting with Eder Teller, Magyar Liget / Sweden, 2010.

 • Enikõ Madarassy: Dr Zsófia Torma, geni av den första ungerska arkeologen, Ághegy / Sverige, 2012.

 • Enikõ Madarassy: Dr. Ernő Andrássy, man och arkeolog från Érmellék, en internationellt erkänd vetenskapsman, ÁLBT-bok, 2019.

 • Enikő Madarassy och Margit Károlyi T.: LÅT OSS VARA STOLT ÖVER OMGIVNINGEN! MYNTETS VÄRDEN OCH SPRÅK, SMKTT-bok, 2022

  Mina vetenskapliga artiklar:

  Jag fick min examen från Doctor of Philosophy (PhD) i Storbritannien / University of Newcastle upon Tyne i ämnet: Vortex motion in trapd Bose-Einstein Condensates (2008).

  EJM Madarassy och CF Barenghi: Vortex Dynamics in Trapped Bose-Einstein Condensate (J. Low Temp. Phys. 152, 122-135, 2008)

  Eniko JM Madarassy: Vortex Lattice in a Rotating Bose-Einstein Condensate (The Postgraduate Magazine, tredje upplagan, Storbritannien, 2008)

  EJM Madarassy och CF Barenghi: Disordered Vortex Arrays in a Two-Dimensional Condensate (Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, 103, 269-278, 2009)

  EJM Madarassy: En metod för att skapa oordnade virveluppsättningar i atomära Bose-Einstein-kondensat (Can. J. Phys. 87, 9 / 1013-1019, 2009)

EJM Madarassy: Förfall av solitonliknande störningar till virvel-antivirvelpar (Rom. J. Phys. 55. Num. 3-4, 2010)

Enikõ JM Madarassy och Axel Brandenburg: Kalibrering av passiv skalär transport i skjuvflödesturbulens (Phys. Rev. E, 82, 016304, 2010), NORDITA

T. Harko och EJM Madarassy: Finita temperatureffekter i Bose-Einsteins kondenserade mörka materia-halos (Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 01 / 020,2012)

EJM Madarassy och VT Toth: Numerisk simuleringskod för självgraviterande Bose-Einstein-kondensat (Computer Physics Communications, 184 (4), 1339-1343, 2013)

EJM Madarassy och VT Toth: Evolution och dynamiska egenskaper hos Bose-Einstein kondensat mörk materia stjärnor. (Physical Review D, 91 (4), Artikel-ID 044041,2015)

T. Harko och EJM Madarassy: Bose-Einstein Condensate mörk materia modeller i närvaro av baryonisk materia och slumpmässiga begränsande potentialer,
(European Physical Journal C., 2022)

Jag är ordförande för Scandinavian Hungarian Cultural and Scientific Society (SMKTT), styrelseledamot i Svenska Riksförbundet för Ungrare (SMOSZ) och vice ordförande för Stockholms ungerska hussamfund (SMHK).

Kontakt

Jag letar alltid efter nya och spännande möjligheter. Låt oss ansluta.

123-456-7890 

bottom of page